Kriget mot Försäkringskassan

Det har varit tyst på den fronten nu i några månader. Jag har mest varit åskådare och bara väntat. I

I fredags fick jag en liten näpen novell, på 5 A4 sidor från mitt ombud. Ett litet ut tdrag från första och sista sidan. Så nu är det bara ni håller alla era tummar som går! Hade inte Fk överklagat beslutet i höstas, gissa vem som åkt till Kopenhagen i maj!  Nu får tyvärr den resan vänta på sig…
” Försäkringskassan anser rätt till sjukpenning finns, när de medicinska underlaget stryker (kursiv stil) en nedsatt arbetsförmåga. Vad som framgår 27 kap 25 § SFB är att den försäkrande ska kunna styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom genom att lämna in ett läkarintyg (kursivstil) till Försäkringskassan. Detta betyder dock inte att nedsättningen av arbetsförmågan ska vara styrkt. Utan beviskravet som ska tillämpas som sannolikt. Genom FK svaromål, blir det tydligt att FK i princip uppställer krav på full bevisning. Dvs betydligt högre, än beviskravet sannolikt som ska tillämpas i sjukpenningärenden. ”

Utdrag från sista sidan:
” Vid en sammantagen bedömning av underlaget i målet når Anna Lundberg upp till beviskravet sannolikt. Anna Lundberg har gjort sannolikt att hennes arbetsförmåga är nedsatt med mer än 1 / 4 i förhållande till normalt förekommande arbete. Förvaltningsrätten bör där med bifalla hennes överklagande och förklara henne berättigad sjukpenning för aktuell period ”.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.